·
   International Cargo Transportation 、
·   International Ship Management、
·   Ship leasing、
·   Other Investments、
 

  WEIFONG SHIPPING CO., LTD
No.348 Jiefang Xi Road, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang, China
TEL:2600512 Fax:2600272